Menu
Chci se cítit lépe
Chci zhubnout Chci se zbavit stresu Chci být fit

Vánoční antistresová jóga

Každý rok se nás obchody snaží už od listopadu přesvědčit, že nás čeká období plné stresu a spěchu. Lákají sice na vánoční pohodu a klid v rodinném kruhu, ale zároveň nás obklopují hesly o tom, jak se Vánoce “rychle blíží” a my máme máme “poslední šanci” nakoupit dárky, vyzdobit dům a připravit se na svátky “abychom nebyli ve stresu”…

Proč by ale vůbec Vánoce měly být stresující? Užijte si je letos bez zbytečného shonu a oslavte vánoční svátky i konec roku tak, jak chcete vy - i kdyby to znamenalo nemít dokonale umytá okna a napečeno 10 druhů cukroví. Místo toho věnujte čas svým blízkým a sami sobě. Uvolnit veškeré fyzické i psychické napětí můžete pomocí jednoduché jógové sestavy.

Jógová sestava pro zklidnění těla a mysli

  1. Začněte v pozici ve stoje v nohama mírně od sebe a dlaněmi spojenými před hrudníkem. S nádechem paže protáhněte nahoru a mírně dozadu. a s výdechem nechte klesnout celé tělo dolů, až se dlaně dotknout podlahy.
  2. Vyvěste svou hlavu a krk, záda nechte zakulacená.
  3. Pravou dlaň položte na zem (nebo na lýtko - kam dosáhnete), levou paži zvedněte vzhůru a otevřete hrudník a co nejvíc vytočte trup. Pohled směřuje vzhůru na levou dlaň
  4. Zůstaňte v pozici na několik nádechů a výdechů. S každým výdechem zkuste jít trochu hlouběji do rotace trupu. Poté stejnou pozici opakujte na opačnou stranu.
  5. Vraťte se na střed, obě dlaně položte podlahu a ukročte pravou a poté levou nohou dozadu - do pozice prkna.Zůstaňte alespoň na tři pomalé nádechy a výdechy.
  6. Kolena položte na podlahu, dlaně nechte ve stejné pozici. S nádechem co nejvíce protáhněte záda, pohled směřuje nahoru. S výdechem postupně hlavu, krk a záda co nejvíc zakulaťte. Pozici kočky a krávy zopakujte na několik nádechů a výdechů.
  7. Poté nechte dlaně na zemi, sedněte si na chodidla a břicho položte na stehna. Paže protáhněte o něco dál dopředu, čelo opřete o podložku.
  8. V pozici se úplně uvolněte, zpomalte a prohlubte svůj dech.
  9. Nakonec se pomalu vraťte do sedu, lehněte si na záda, nechte nohy volně od sebe, paže podél těla s dlaněmi směřujícími vzhůru. Nikam nespěchejte, vnímejte svůj dech, pozorujte jak vaše tělo těžkne, jako by se propadalo hlouběji a hlouběji. Zůstaňte v poslední relaxační pozici alespoň 5 minut.

Dechové cvičení na závěr

Vraťte se zpět do pozice v sedu. Srovnejte svá záda, nechte ramena jemně klesnout a dlaně si položte na stehna nebo kolena. Zavřete oči a pomalu klidně se nadechněte a vydechněte. Snažte se dechem naplnit celou kapacitu svých plic. Nadechněte se nosem, prociťte jak vzduch putuje do krku, do plic, až do bránice. I u výdechu si všímejte jak vzduch znovu postupně opouští vaše tělo. Vnímejte, jak se při nádechu vaše břicho zvedá a při výdechu opět klesá.

Při dalším nádechu ve své mysli pomalu počítejte do 7. Nádech na 5 dob podržte a poté vydechněte na 8 dob. Zaměřte svou pozornost na prostor mezi nádechem a výdechem, na prostor mezi myšlenkou která právě opouští vaši mysl a další myšlenkou, která do ní přichází. Nadechujte novou energii, klid a harmonii. S výdechem nechte odplynout veškeré napětí, stres a starosti.

Cvičení několikrát zopakujte a poté se pomalu vraťte ke svému přirozenému dýchání.