Menu


Všeobecné podmínky

společnosti AT online media, s.r.o. IČ: 24719838, se sídlem Praha 1, PSČ 110 00. Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného soudem v Praze oddíl C, vložka 168644 (dále jen „poskytovatel“)

1. Podmínky poskytování služeb na platformě getfitonline.cz

1.1 Poskytovatel nabízí svým klientům on-line službu zaměřenou na fitness a zdraví. Uživatel si může vybrat s programů chci zhubnout, chci být fit a chci se zbavit stresu. 

1.2 Pro používání služeb se musí uživatel zaregistrovat pomocí webového formuláře. Registrací je založen účet a sestaven program aby co nejblíže vyhovoval údajům uživatele.

1.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

1.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.5 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

1.6 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než # # nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z smlouvy uzavřené s poskytovatelem (včetně obchodních podmínek).

1.7 Veškerá prezentace umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytoval není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem AT online media s.r.o., Zlatnická 9, Praha 1, IČ 24719838(příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň uživatel si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

2.2 Účel zpracování osobních údajů:

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány) Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely a pro vnitřní potřebu správce.

2.3 Prohlášení provozovatele

Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení pracovního poměru nebo dohodě o provedení práce.

Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.

3. Soubory cookie

Užíváme Cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Prohlížením webu getfitonline.cz souhlasíte s jejich využitím.

4. Autorská práva

4.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, videa, skladby ke cvičení atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.

4.2 Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

5. Další prohlášení vzhledem k používání platformy www.getfitonline.cz

5.1 Každý sestavený jídelníček obsahuje informace o alergenech. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu včetně skody na zdraví, jež by si uživatel způsobil stravováním dle informacích poskytnutých ve službě.

5.2 Fitness videa jsou různé obtížnosti a je na každém uživateli posoudit jaká cvičení zvládne

5.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu včetně skody na zdraví, jež by si uživatel způsobil cvičením dle informacích poskytnutých ve službě.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

6.1 Cena jednotlivých produktů je uvedena na webových stránkách včetně DPH.

6.2 Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

6.3 Možnosti platby

  • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International
  • Online platebním tlačítkem s předvyplněným platebním příkazem: Raiffaise Bank, Komerční banka, mBank, Fio, Platba24
  • Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffaisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, Sberbank, LBBW, Zuno, citibank

6.4 Kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 5 pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).

7. Reklamační řád

7.1 Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady.

7.2 Uživatel je oprávněn službu reklamovat vyhradně po dobu trvání služby.

7.3 Při reklamaci nás kontaktujte písemně či emailem. Reklamace vyřizujeme do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.4 Poskytovatel neodpovídá za výsledek služby.

7.5 Uživatel je povinen vytknout vady služby bez zbytečného odkladu.

7.6 Nevytkne-li uživatel vadu včas ztrácí tím práva vyplývající z případného vadného plnění.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

8.2 Registrací do programu www.getfitonline.cz uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.